Τρίτη, 20 Απρίλιος 2010 11:57

Εκπαιδευτικά ψηφιακά παιχνίδια

paixnidia

Τα ψηφιακά παιχνίδια έχουν γίνει κύρια πηγή ψυχαγωγίας και συστατικό της κοινωνικής ζωής πολλών παιδιών και νέων ανθρώπων. Πώς όμως τα ψηφιακά παιχνίδια μπορούν να αξιοποιηθούν στη διδασκαλία και τη μάθηση; Τι έχει δείξει η έρευνα μέχρι σήμερα; Τα ερωτήματα αυτά επιδιώκει να προσεγγίσει η παρούσα ενότητα διαμέσου ενός ποικίλου πληροφοριακού υλικού (βιβλιογραφία, έρευνες, ιστοσελίδες με εκπαιδευτικά ψηφιακά παιχνίδια, παραδείγματα χρήσης και αξιολόγησης)…

Last modified on Τρίτη, 04 Οκτώβριος 2011 08:49
back to top