Τρίτη, 27 Σεπτέμβριος 2011 15:56

Διαδραστικός πίνακας

diadrastikos

 

Τα τελευταία χρόνια όλο και περισσότεροι εκπαιδευτικοί χρησιμοποιούν το διαδραστικό πίνακα στη διδασκαλία τους. Στο διαδίκτυο υπάρχουν διαθέσιμα αρκετά παραδείγματα χρήσης του ενώ στη βιβλιογραφία κυριαρχεί ένας σημαντικός αριθμός ερευνών για τους παράγοντες που συμβάλλουν στην αποτελεσματική παιδαγωγική αξιοποίησή του. Στην αυτή την ενότητα, ανακαλύψτε το πλούσιο εκπαιδευτικό υλικό...

 


Ενδεικτική βιβλιογραφία μελέτης για το Διαδραστικό Πίνακα

Αναστασιάδης, Π., Μικρόπουλος Α., Σοφός, Α. & Φραγκάκη, Μ. (2010). Ο διαδραστικός πίνακας στη σχολική τάξη: Παιδαγωγικές προσεγγίσεις -διδακτικές εφαρμογές. Αθήνα: Παιδαγωγικό Ινστιτούτο. Διαθέσιμο στο: http://users.sch.gr/geoman22/epimorfosi_B/diadrastikoi- A%20theoritiko%20plaisio.pdf

Αναστασιάδης, Π., Μικρόπουλος, Α., Σοφός, Α. & Φραγκάκη, Μ. (2011). Ο Διαδραστικός Πίνακας στη σχολική τάξη μέσα από την επισκόπηση της βιβλιογραφίας: Παιδαγωγικές προσεγγίσεις. Πρακτικά, 2oυ Πανελλήνιου Συνεδρίου: "Ένταξη και χρήση των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική Διαδικασία", Πάτρα, Απρίλιος 2011. Διαθέσιμο στο: http://www.etpe.gr/files/proceedings/27/1304944738_1-0067.pdf

Βροχαρίδου, Α. & Σωτηράκη, Σ. (2010). Προσέγγιση της Τέχνης με τη βοήθεια Διαδραστικού Πίνακα στο Νηπιαγωγείο. Α. Τζιμογιάννης (επιμ.), Πρακτικά Εργασιών 7ου Πανελλήνιου Συνεδρίου με Διεθνή Συμμετοχή «Οι ΤΠΕ στην Εκπαίδευση», τόμος ΙΙ, σ. 529-536, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, Κόρινθος, 23-26 Σεπτεμβρίου 2010. Διαθέσιμο στο: http://www.etpe.gr/files/proceedings/26/1286265528_8.pdf

Κορακάκης, Γ., Παυλάτου, Ε., Μπουντουβής, Α. & Παλυβός, Ι. (2010). Διερευνητική διαδραστική πολυμεσική εφαρμογή για την ενότητα «Χημική Κινητική» Β’ Λυκείου. Α. Τζιμογιάννης (επιμ.), Πρακτικά Εργασιών 7ου Πανελλήνιου Συνεδρίου με Διεθνή Συμμετοχή «Οι ΤΠΕ στην Εκπαίδευση», τόμος ΙΙ, σ. 383-390, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, Κόρινθος, 23-26 Σεπτεμβρίου 2010. Διαθέσιμο στο: http://www.etpe.gr/files/proceedings/26/1286265918_21.pdf

Κουτρομάνος, Γ., Νικολοπούλου, Κ. & Καράμηνας Ι. (2010). Εκπαίδευση μελλοντικών εκπαιδευτικών στη χρήση διαδραστικού/αλληλεπιδραστικού πίνακα. Επιστήμες της Αγωγής 4, 69-80.

Λάππας, Δ. (2011). Παραγωγή προφορικού λόγου από τα νήπια, μέσα από την αφήγηση ιστοριών, με τη βοήθεια εκπαιδευτικών υλικών και ψηφιακών εικόνων σε Διαδραστικό Πίνακα. Πρακτικά, 2oυ Πανελλήνιου Συνεδρίου: "Ένταξη και χρήση των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική Διαδικασία", Πάτρα, Απρίλιος 2011. Διαθέσιμο στο: http://www.etpe.gr/files/proceedings/27/1305144714_1-0445.pdf

Νιάρρου, Β. & Γρουσουζάκου, Ε. (2007). Ο διαδραστικός πίνακας στην εκπαίδευση. Στο Ν. Δαπόντες & Ν. Τζιμόπουλος (Επιμ), Πρακτικά 4ου Πανελλήνιου Συνεδρίου των Εκπαιδευτικών για τις ΤΠΕ «Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στη Διδακτική Πράξη», (σελ. 682-692), Σύρος 4-6 Μάιος 2007, Αθήνα: Εκδόσεις Νέων Τεχνολογιών.

Ροφούζου, Α. (2011). Ο Διαδραστικός Πίνακας στην αίθουσα διδασκαλίας. Εξάσκηση της Γερμανικής γραμματικής και του συντακτικού. Πρακτικά, 2oυ Πανελλήνιου Συνεδρίου: "Ένταξη και χρήση των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική Διαδικασία", Πάτρα, Απρίλιος 2011. Διαθέσιμο στο: http://www.etpe.gr/files/proceedings/27/1305149673_2-1181.pdf

Τριανταφυλλίδης, Α. (2008). Ο διαδραστικός πίνακας ως εργαλείο μάθησης: Η εμπειρία από τη χρήση του στο 2ο Δημοτικό Σχολείο Καλυβίων Θορικού. Το Βήμα των Εκπαιδευτικών. http://11dim-evosm.thess.sch.gr/vima/vima14.htm


Ενδεικτικά σενάρια διδασκαλίας με τη χρήση του διαδραστικού πίνακα

Αθανασιάδης, Κ. (2011). «Από το άλφα στο ωμέγα» Σενάριο διδασκαλίας σε διαδραστικό πίνακα. Πρακτικά, 2oυ Πανελλήνιου Συνεδρίου: "Ένταξη και χρήση των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική Διαδικασία", Πάτρα, Απρίλιος 2011. Διαθέσιμο στο: http://www.etpe.gr/files/proceedings/27/1305150437_3-1265.pdf

Δασκαλάκη, Σ. (2011). Η Διδασκαλία της Ποίησης στην Υποχρεωτική Εκπαίδευση με χρήση των ΤΠΕ. Πιλοτική Εφαρμογή: Το «Άξιον Εστί» του Οδυσσέα Ελύτη, Διαδραστικό Λεξικό. Πρακτικά, 2oυ Πανελλήνιου Συνεδρίου: "Ένταξη και χρήση των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική Διαδικασία", Πάτρα, Απρίλιος 2011. Διαθέσιμο στο: http://www.etpe.gr/files/proceedings/27/1305148394_2-1051.pdf

 

Βίντεο με παραδείγματα επίδειξης εφαρμογών Διαδραστικού Πίνακα (από ιδιωτικές εταιρείες)

http://www.youtube.com/watch?v=zGbRbfeEVQo&;feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=rBkg9S0zYWI&;feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=MvYnuEgXsmc&;feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=_uPMZNe1o5s&;feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=ZcTGYZV9HC8


Λογισμικά τα οποία μπορούν να αξιοποιηθούν σε Διαδραστικό Πίνακα

Online εκπαιδευτικά λογισμικά Δημοτικού (σημ: δεν χρειάζονται εγκατάσταση) (http://ts.sch.gr/software).

Ελεύθερο λογισμικό και λογισμικό ανοιχτού κώδικα για την εκπαίδευση (Πανελλήνιο σχολικό δίκτυο: http://opensoft.sch.gr/page.php?file=list.php&;appID=529).

 

(Τελευταία ενημέρωση: 18-4-2013)

Last modified on Πέμπτη, 18 Απρίλιος 2013 20:40
back to top