Τρίτη, 27 Σεπτέμβριος 2011 15:56

Ελεύθερο Λογισμικό / Λογισμικό Ανοιχτού Κώδικα

open source new

Το Ελεύθερο Λογισμικό (ΕΛ) εστιάζει στις ελευθερίες που παρέχονται στο χρήστη μέσω της αδειοδότησης. Το Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα (ΛΑΚ) δίνει έμφαση στο τεχνικό σημείο της διαθεσιμότητας του πηγαίου κώδικα και της δυνατότητας συνεργατικής ανάπτυξης (πηγή: www.elak.gr). Ποια είναι όμως τα πλεονεκτήματα της χρήσης του ΕΛ/ΛΑΚ στην εκπαίδευση; H ενότητα αυτή αποβλέπει στην ενημέρωση για τέτοιου είδους λογισμικά που μπορούν να αξιοποιηθούν στην εκπαίδευση…

Last modified on Πέμπτη, 06 Οκτώβριος 2011 08:32
back to top