Προγράμματα

 • REVEALING project (VRLE Model using the VRChat platform), ERASMUS +
 • Ευρωπαϊκό πρόγραμμα CoHERE (funded by EU/Horizon 2020 under the G.A. No 693289).
 • Εκπονητής του Νέου Προγράμματος Σπουδών για τις ΤΠΕ και την Πληροφορική στο Δημοτικό Σχολείο.
 • «ΕΠΙΝΟΗΣΗ-Ήπια Νοητική Καθυστέρηση & Ψηφιακά Παιχνίδια», Τμήμα Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΚΠΣ/ΕΠΕΑΕΚ).
 • Ερευνητικό Έργο «Οδύσσεια» – Υποπρόγραμμα: «Το Νησί των Φαιάκων». Πιλοτική εφαρμογή της αξιοποίησης των ΤΠΕ σε 14 σχολεία της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης σε όλη τη χώρα, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΠΕΑΕΚ, Β΄ ΚΠΣ).
 • Ερευνητικό πρόγραμμα «Δημιουργία ηλεκτρονικής τράπεζας εκπαιδευτικής και επαγγελματικής πληροφόρησης», Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΚΠΣ/ΕΠΕΑΕΚ).
 • Ειδικός επιστήμονας-εμπειρογνώμονας του Υποέργου «Ανάπτυξη μεθοδολογίας και δειγματικών ψηφιακών σεναρίων για τα γνωστικά αντικείμενα της Πρωτοβάθμιας και της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης» (Πλατφόρμα «Αίσωπος») (Ι.Ε.Π.).
 • Ειδικός επιστήμονας-εμπειρογνώμονας στο «Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών» (Ι.Ε.Π.).
 • Συντονιστής του Υποέργου «Παιδαγωγικός μετασχολιασμός ψηφιακού υλικού πολιτισμικού περιεχομένου», της Πράξης «Ανάπτυξη Ψηφιακής Εκπαιδευτικής Πλατφόρμας, Καταγραφή και Συγκέντρωση ήδη παραχθέντος Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Υλικού και Συντονισμός των Πράξεων της Κατηγορίας Πράξης» (Ι.Ε.Π.).

 

Αξιολογητής

 • Αξιολογητής προτάσεων του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (Key Action 1 & 2, Erasmus+, Comenius)

Κριτής σε διεθνή και ελληνικά επιστημονικά συνέδρια:

Κριτής σε διεθνή και ελληνικά επιστημονικά περιοδικά και βιβλία

 • Computers & Education (Elsevier)
 • Computers in human behavior reports (Elsevier)
 • Computers & Education: X Reality (Elsevier)
 • Journal of Computer Assisted Learning
 • International Journal of Injury Control and Safety Promotion (Francis and Taylor)
 • Springer (σε συλλογικούς τόμους)
 • IGI Global (σε συλλογικούς τόμους)
 • Αστρολάβος και Μικρός Ευκλείδης (της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας) (Μέλος Συντακτικής Επιτροπής)
 • Μέντωρ (Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής)

Μέλος επιστημονικών εταιρειών:

 • Μέλος του ΔΣ της Ελληνικής Επιστημονικής Ένωσης Τεχνολογιών Πληροφορίας & Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση (ΕΤΠΕ)
 • Τακτικό μέλος της Association of Information Technology for Teacher Education του Ηνωμένου Βασιλείου
 • Τακτικό μέλος της Παιδαγωγικής Εταιρείας Ελλάδας (ΠΕΕ)
 • Έκτακτο μέλος της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας