Ακαδημαϊκή εμπειρία

Τρέχουσα:

 • Επίκουρος Καθηγητής, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.
 • Μέλος ΣΕΠ, Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο.

Προηγούμενη:

 • Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Μέλος Ε.ΔΙ.Π., Διδάσκων βάσει του ΠΔ 407/80 σε προπτυχιακό επίπεδο και επί συμβάσει σε μεταπτυχιακό επίπεδο).
 • Τμήμα Διαχείρισης Πολιτισμικού Περιβάλλοντος και Νέων Τεχνολογιών, Πανεπιστήμιο Πατρών (Διδάσκων βάσει του ΠΔ 407/80).
 • Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Οικιακής Οικονομίας και Οικολογίας (Διδάσκων επί συμβάσει σε μεταπτυχιακό επίπεδο).
 • Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο Αιγαίου (Προσκεκλημένος Διδάσκων σε μεταπτυχιακό επίπεδο).
 • Μαράσλειο Διδασκαλείο Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Διδάσκων επί συμβάσει).
 • Τμήμα Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και την Οικονομία, Σχολή Διοίκησης Οικονομίας, ΤΕΙ Μεσολογγίου (Επιστημονικός συνεργάτης στο βαθμό του επίκουρου καθηγητή).
 • Μαθηματικό Τμήμα, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Διδάσκων βάσει του ΠΔ 407/80).

Διδασκαλία μαθημάτων

Διδασκαλία μαθημάτων (Ακαδημαϊκό έτος 2022-2023)

α) Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών

 • Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση
 • Σχεδιασμός, ανάπτυξη και αξιολόγηση εκπαιδευτικού λογισμικού Ι
 • Σχεδιασμός, ανάπτυξη και αξιολόγηση εκπαιδευτικού λογισμικού ΙΙ
 • Emerging technologies in education

β) Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Τεχνολογίες της Πληροφορίας και Επικοινωνίας στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση»

 • Σχεδιασμός και ανάπτυξη εκπαιδευτικών ψηφιακών εφαρμογών (Συνδιδασκαλία)
 • Μάθηση βασισμένη στο εκπαιδευτικό ψηφιακό παιχνίδι (Συνδιδασκαλία)

γ) Κοινό Διιδρυματικό ΠΜΣ ΠΤΔΕ ΕΚΠΑ – Πανεπιστημίου Αιγαίου «Εκπαιδευτικός Σχεδιασμός Διαδικτυακής (Online) Εκπαίδευσης»

 • Ανάπτυξη εφαρμογών επαυξημένης πραγματικότητας και κινητής μάθησης

δ) Διατμηματικό ΠΜΣ «Κοινωνική Νευροεπιστήμη, Κοινωνική Παιδαγωγική και Εκπαίδευση»

 • Εφαρμογές Κοινωνικής Πληροφορικής στις Επιστήμες της Αγωγής (Συνδιδασκαλία)