Ακαδημαϊκή εμπειρία

Τρέχουσα:

 • Αναπληρωτής Καθηγητής, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Γνωστικό αντικείμενο: Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση).
 • Μέλος ΣΕΠ, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (ΕΤΑ60: Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση: online learning και e-learning).

Προηγούμενη:

 • Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Επίκουρος Καθηγητής, Μέλος Ε.ΔΙ.Π., Διδάσκων βάσει του ΠΔ 407/80 σε προπτυχιακό επίπεδο και επί συμβάσει σε μεταπτυχιακό επίπεδο).
 • Τμήμα Διαχείρισης Πολιτισμικού Περιβάλλοντος και Νέων Τεχνολογιών, Πανεπιστήμιο Πατρών (Διδάσκων βάσει του ΠΔ 407/80).
 • Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Οικιακής Οικονομίας και Οικολογίας (Διδάσκων επί συμβάσει σε μεταπτυχιακό επίπεδο).
 • Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο Αιγαίου (Προσκεκλημένος Διδάσκων σε μεταπτυχιακό επίπεδο).
 • Μαράσλειο Διδασκαλείο Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Διδάσκων επί συμβάσει).
 • Τμήμα Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και την Οικονομία, Σχολή Διοίκησης Οικονομίας, ΤΕΙ Μεσολογγίου (Επιστημονικός συνεργάτης στο βαθμό του επίκουρου καθηγητή).
 • Μαθηματικό Τμήμα, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Διδάσκων βάσει του ΠΔ 407/80).

Διδασκαλία μαθημάτων

Διδασκαλία μαθημάτων (Ακαδημαϊκό έτος 2023-2024)

α) Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών

 • Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση (Υποχρεωτικό, Εαρινό εξάμηνο)
 • Σχεδιασμός, ανάπτυξη και αξιολόγηση εκπαιδευτικού λογισμικού Ι (Επιλογής, Χειμερινό εξάμηνο)
 • Σχεδιασμός, ανάπτυξη και αξιολόγηση εκπαιδευτικού λογισμικού ΙΙ (Επιλογής, Εαρινό εξάμηνο)
 • Emerging technologies in education (Στα αγγλικά, Επιλογής, Χειμερινό εξάμηνο)

β) Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Εκπαίδευση STEM και Συστήματα Εκπαιδευτικών Ρομποτικών Διατάξεων»

 • Σύγχρονα θέματα ψηφιακών τεχνολογιών (Συνδιδασκαλία, Εαρινό εξάμηνο)

γ) Κοινό Διιδρυματικό ΠΜΣ ΠΤΔΕ ΕΚΠΑ – Πανεπιστημίου Αιγαίου «Εκπαιδευτικός Σχεδιασμός Διαδικτυακής (Online) Εκπαίδευσης»

 • Ανάπτυξη εφαρμογών επαυξημένης πραγματικότητας και κινητής μάθησης (Χειμερινό εξάμηνο)

δ) Διατμηματικό ΠΜΣ «Κοινωνική Νευροεπιστήμη, Κοινωνική Παιδαγωγική και Εκπαίδευση»

 • Εφαρμογές Κοινωνικής Πληροφορικής στις Επιστήμες της Αγωγής (Συνδιδασκαλία, Χειμερινό εξάμηνο)