Σπουδές

Υποτροφίες-Διακρίσεις

  • Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών
  • Ιαπωνικό Ίδρυμα Sasakawa, SYLFF (Sasakawa Young Leaders Fellowship Fund)
  • A. G. Leventis Foundation
  • Principal, του King’s College London, University of London
  • Socrates-Erasmus
  • Best Reviewer Award στο 21st IEEE International Conference on Advanced Learning Technologies (ICALT 2021).
  • Award Committee 2021-2023 – IEEE Technical Committee on Learning Technology (TCLT) https://tc.computer.org/tclt/structure/
  • Best Full Paper Award (8th Annual Conference, Immersive Learning Research Network, Vienna, 2022)